Endoart

משלוחים פלוס
מרץ 26, 2014
Premier League Predictor App- פרמייר ליג פרדיקטור
מאי 5, 2014

Endoart

הקליניקה המובילה בקנדה לטיפולים דנטליים.

האתר פותח עם טפסי הפניה , וקביעת פגישות ומערכת ניהול ל- 3 שפות במקביל.

האתר פותח על פלטפורמת וורד-פרס עם התאמה ל שפות שונות.

 

iQDesk- פיתוח אפליקציות